Gelieve uw schriftelijke rouwbetuigingskaartjes voortaan rechtstreeks naar het familieadres te sturen. U vindt dit adres terug op de rouwbrief van het online rouwbericht.

Zijn er nog personen, instanties die ik moet verwittigen na het overlijden?

U dient in elk geval zelf de werkgever van de overledene maar ook de financiële instelling(en) en de verzekeringsmakelaar(s) op de hoogte te brengen.

Via de kruispuntbank worden een aantal instanties na aangifte overlijden automatisch verwittigd, zoals de pensioendiensten en de mutualiteit.


Contacteer ons