We blijven te uwer beschikking tijdens het CORONA-virus. Uiteraard dienen ook wij een aantal voorzorgsmaatregelen nauwgezet na te leven. Bekijk onze aanpak via de link hierna:

Zijn er nog personen, instanties die ik moet verwittigen na het overlijden?

U dient in elk geval zelf de werkgever van de overledene maar ook de financiële instelling(en) en de verzekeringsmakelaar(s) op de hoogte te brengen.

Via de kruispuntbank worden een aantal instanties na aangifte overlijden automatisch verwittigd, zoals de pensioendiensten en de mutualiteit.


Contacteer ons