Een waarderende familie getuigt live.

Wordt de overledene telkens uitgekleed wanneer hij naar de koelruimte gaat?

Neen, zowel de kledij als de rouwbedbekleding gaat mee in deze ruimte. Het lichaam wordt immers gekoeld maar niet bevroren!
Contacteer ons