Een waarderende familie getuigt live.

Wordt de aula enkel gebruikt voor diensten in combinatie met crematie?

Neen. De dienst kan zowel doorgaan in het bijzijn van de kist dewelke daarna wordt begraven of gecremeerd.

Bij keuze voor crematie kan deze zowel vóór of na de plechtigheid plaatsvinden.
Contacteer ons