We blijven te uwer beschikking tijdens het CORONA-virus. Uiteraard dienen ook wij een aantal voorzorgsmaatregelen nauwgezet na te leven. Bekijk onze aanpak via de link hierna:

Wat gebeurt er met mijn financiële rekeningen en met die van mijn echtgeno(o)t(e), partner?

Alle rekeningen, inclusief de gezamenlijke rekeningen, worden geblokkeerd.

U kan echter blijven beschikken over een maximum bedrag van EUR 5.000,00 tot zolang de betreffende rekeningen gedeblokkeerd zijn.

Wij adviseren de familie om na het overlijden zo snel mogelijk contact de nemen met de financiële instelling(en).
Contacteer ons