WIJ WENSEN U EEN FIJNE VAKANTIE TOE! ONS UITVAARTCENTRUM BLIJFT PERMANENT TER BESCHIKKING TIJDENS DE VERLOFPERIODE.

Wat gebeurt er met mijn financiële rekeningen en met die van mijn echtgeno(o)t(e), partner?

Alle rekeningen, inclusief de gezamenlijke rekeningen, worden geblokkeerd.

U kan echter blijven beschikken over een maximum bedrag van EUR 5.000,00 tot zolang de betreffende rekeningen gedeblokkeerd zijn.

Wij adviseren de familie om na het overlijden zo snel mogelijk contact de nemen met de financiële instelling(en).
Contacteer ons