We blijven te uwer beschikking tijdens het CORONA-virus. Uiteraard dienen ook wij een aantal voorzorgsmaatregelen nauwgezet na te leven. Bekijk onze aanpak via de link hierna:

Wat doen bij een overlijden?

Elk overlijden dient eerst vastgesteld te worden door een (huis)arts die daarbij de nodige documenten invult voor de officiële aangifte. Pas daarna kunnen wij onze dienstverlening starten (24/24u. – 7/7d.).

Wij zorgen voor de melding aan de burgerlijke stand in uw gemeente.
Samen met u bespreken we wat er allemaal moet gebeuren en wanneer dit moet.

Wat legt u best reeds klaar ?

  • Kledij voor de opbaring van de overledene
  • Indien mogelijk: een (recente) foto van de overledene
  • Het overlijdensattest dat door de arts werd ingevuld (thuisoverlijden)
  • Identiteitskaart en rijbewijs van de overledene
  • Huwelijksboekje
  • Eventuele parkeerkaart (personen met een handicap)
  • Indien bestaand: akte van wilsbeschikking
  • Uitvaartwensen

Vergeet niet om eventueel de werkgever van de overledene te verwittigen. Via de kruispuntbank worden een aantal instanties automatisch ingelicht na de aangifte bij het gemeentebestuur: mutualiteit, pensioendiensten, enz.

U dient zelf de bank(en) en de verzekeringsmaatschappij(en) op de hoogte te brengen
Contacteer ons