Een waarderende familie getuigt live.

Waarvoor dienen de overlijdensuittreksels die ik via de begrafenisondernemer ontvang?

Hiervan dient u een exemplaar te bezorgen aan uw financiële instelling, een tweede exemplaar aan het ziekenfonds.

Een ander exemplaar zal u nodig hebben voor het registratiekantoor of voor de notaris.

Eventuele meerdere kopies zullen o.a. gewenst worden door de werkgever, e.a.
Contacteer ons