Een waarderende familie getuigt live.

Met welk type wagen gebeurt de overbrenging naar het funerarium?

Uitvaartcentrum Lefèvre gebruikt steeds haar anonieme en dus discrete overbrengauto om overledenen naar het uitvaartcentrum te verplaatsen.
Deze wagen is uitgerust met alle faciliteiten om het lichaam respectvol over te brengen.
Contacteer ons