Een waarderende familie getuigt live.

Mag ik of de (klein)kinderen zelf een tekst voordragen tijdens de dienst?

Dit is zeker mogelijk. Mocht u echter bij het voordragen eventueel moeilijkheden ondervinden, kan onze voorganger zorgen voor ondersteuning. U staat er dus nooit alleen voor!
Contacteer ons