Gelieve uw schriftelijke rouwbetuigingskaartjes voortaan rechtstreeks naar het familieadres te sturen. U vindt dit adres terug op de rouwbrief van het online rouwbericht.

Mag een priester de dienst voorgaan?

De priesters die aangesloten zijn tot het bisdom (Brugge) mogen geen diensten voorgaan die plaatsvinden in de aula’s van uitvaartondernemers of in andere private plaatsen (zoals crematoria, e.d.).

Wij kunnen echter zorgen voor een Diaken/Priester die bij een christelijke geloofsovertuiging de symboliek van het kerkgebeuren kan uitbeelden.

Ook een gebedsdienst, jaardienst, enz. zijn perfect mogelijk in onze aula.
Contacteer ons