We blijven te uwer beschikking tijdens het CORONA-virus. Uiteraard dienen ook wij een aantal voorzorgsmaatregelen nauwgezet na te leven. Bekijk onze aanpak via de link hierna:

Mag een priester de dienst voorgaan?

De priesters die aangesloten zijn tot het bisdom (Brugge) mogen geen diensten voorgaan die plaatsvinden in de aula’s van uitvaartondernemers of in andere private plaatsen (zoals crematoria, e.d.).

Wij kunnen echter zorgen voor een Diaken/Priester die bij een christelijke geloofsovertuiging de symboliek van het kerkgebeuren kan uitbeelden.

Ook een gebedsdienst, jaardienst, enz. zijn perfect mogelijk in onze aula.
Contacteer ons