Een waarderende familie getuigt live.

Kan ik dag en nacht terecht bij Uitvaartcentrum Lefèvre ?


Jazeker, u kan ons 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 bereiken voor het melden van een overlijden.
Bij een thuisoverlijden zullen wij zo vlot mogelijk ter plaatse komen.
Indien uw familielid overlijdt in een zieken- of rusthuis, dienen wij eerst te wachten op instructies van de instelling vooraleer we de overbrenging kunnen organiseren.
Contacteer ons