Een waarderende familie getuigt live.

Ben ik verplicht mij naar de notaris te wenden om mijn rekeningen te deblokkeren?

U bent niet verplicht een notaris te contacteren, tenzij bij testament of indien er bijvoorbeeld binnen de 3 jaar voorafgaand aan het overlijden een schenking heeft plaatsgevonden.

U kan zich zelf wenden naar het plaatselijk registratiekantoor ( zie verder ) om aldaar een attest van erfopvolging aan te vragen. Hiertoe dient u een origineel overlijdensattest – dat u via de begrafenisondernemer wordt overhandigd – én het huwelijksboekje mee te nemen.

Let wel, u krijgt het attest van erfopvolging niet onmiddellijk mee ! Het registratiekantoor zal eerst nagaan indien de overledene fiscale schulden heeft. Vandaar dat er een periode van enkele weken kan voorbijgaan vooraleer u het attest ontvangt.
Contacteer ons