CORONA / COVID-19

Update 09/06/2021

VANAF HEDEN ZIJN DE HIERNA VOLGENDE MAATREGELEN VAN KRACHT:

DE AFSCHEIDSPLECHTIGHEID

Een uitvaartdienst kan plaatsvinden in aanwezigheid van maximum 100 personen, met inachtname van de social distancing en de verplichting tot het dragen van een mondmasker.
In onze eigen aula blijft er mogelijkheid tot live streaming of live opname.

Er kan niet gecondoleerd worden om persoonlijk contact te vermijden. Raak je hart aan om je medeleven te betuigen.

Het spreekt voor zich dat iedereen de nodige hygiëne-maatregelen zoals vastgelegd door onze regering verder in acht neemt.


HET BESPREKEN VAN DE UITVAART

De fysieke gesprekken worden bij voorkeur in ons uitvaartcentrum gepland. Er is voldoende plaats aanwezig om de nodige afstand te verzekeren.

BEGROETINGEN

Het brengen van een laatste groet aan de overledene is mogelijk met ook hier in acht name van voldoende afstand en het dragen van een mondmasker.


OVERBRENGING VAN DE OVERLEDENE

Het overbrengen van uw geliefde naar het uitvaartcentrum gebeurt zoals gebruikelijk met de nodige sereniteit.


Uiteraard zorgen wij verder voor een waardige begeleiding en een afscheid op maat.

Heeft u verder nog vragen of zijn er onduidelijkheden, neem gerust contact met ons op: stefaan@uitvaartcentrumlefevre.be