We bieden live streaming en live opname aan op hoogwaardig kwalitatief niveau.

CORONA / COVID-19

Update 08/03/2021

VANAF HEDEN ZIJN DE HIERNA VOLGENDE MAATREGELEN VAN KRACHT:

DE AFSCHEIDSPLECHTIGHEID

Een uitvaartdienst kan plaatsvinden in aanwezigheid van maximum 50 personen, met inachtname van de social distancing en de verplichting tot het dragen van een mondmasker.
In onze eigen aula blijft er mogelijkheid tot live streaming of live opname.

Er kan niet gecondoleerd worden om persoonlijk contact te vermijden. Raak je hart aan om je medeleven te betuigen.

Het spreekt voor zich dat iedereen de nodige hygiëne-maatregelen zoals vastgelegd door onze regering in acht neemt.


HET BESPREKEN VAN DE UITVAART

De voorbereidende intake gesprekken verlopen doorgaans op afstand (telefoon/mail/digitaal).
Indien er fysieke gesprekken in het uitvaartcentrum worden gepland, mogen deze in aanwezigheid van maximum 3 personen plaats hebben.

BEGROETINGEN

Indien uw dierbare overledene COVID-negatief is bevonden door de vaststellende arts, kunnen familieleden een laatste groet brengen in het uitvaartcentrum.
Het bezoek wordt echter voorafgaand besproken en wordt beperkt in tijd. Neem contact met ons op om een afspraak te maken.


OVERBRENGING VAN DE OVERLEDENE

Het overbrengen van uw geliefde naar het uitvaartcentrum gebeurt zoals gebruikelijk met de nodige sereniteit. Indien de overbrenging vanaf het thuisadres zal plaatsvinden, wordt er gevraagd om enkel het naaste familielid te laten aanwezig zijn.


Uiteraard zorgen wij ook in deze periode voor een waardige begeleiding en een afscheid op maat.

Heeft u verder nog vragen of zijn er onduidelijkheden, neem gerust contact met ons op: stefaan@uitvaartcentrumlefevre.be