Hoe wij omgaan met de richtlijnen van de Federale overheid inzake het Corona virus, kunt u bekijken via de link hierna:

CORONA / COVID-19

Update 28/07/2020

V
anaf heden is het dragen van een mondmasker verplicht - zowel voor de medewerkers als de nabestaanden - tijdens:

  • de plechtigheden in aula’s, kerken en crematoria
  • het bezoek aan de showroom
  • de fysieke regelingen (indien deze niet op afstand kunnen gebeuren)
  • de begroetingen.

* * *

VANAF JULI ZIJN DE HIERNA VOLGENDE MAATREGELEN VAN KRACHT:

DE AFSCHEIDSPLECHTIGHEID

Een uitvaartdienst kan plaatsvinden in aanwezigheid van maximum 200 personen, met een afstand van 1,5 meter tussen iedere aanwezige.
Elke uitvaart wordt afzonderlijk bekeken en het aantal genodigden hangt af van de afscheidslocatie.
In onze eigen aula blijft er mogelijkheid tot live streaming of live opname.

Er kan niet gecondoleerd worden om persoonlijk contact te vermijden. Raak je hart aan om je medeleven te betuigen.

Het spreekt voor zich dat iedereen de nodige hygiëne-maatregelen zoals vastgelegd door onze regering in acht neemt.


HET BESPREKEN VAN DE UITVAART

De voorbereidende intake gesprekken verlopen bij voorkeur op afstand (telefoon/mail/...).
Indien er fysieke gesprekken in het uitvaartcentrum worden gepland, mogen deze maximum in aanwezigheid van 2 familieleden.


BEGROETINGEN

Indien uw dierbare overledene COVID-negatief is bevonden door de vaststellende arts, kunnen familieleden een laatste groet brengen in het uitvaartcentrum. We vragen om telkens maximaal met 3 personen aanwezig te zijn.
Het bezoek wordt beperkt in tijd. Neem contact met ons op om een afspraak te maken.


OVERBRENGING VAN DE OVERLEDENE

Het overbrengen van uw geliefde naar het uitvaartcentrum gebeurt zoals gebruikelijk met de nodige sereniteit. Indien de overbrenging vanaf het thuisadres zal plaatsvinden, wordt er gevraagd om enkel de naaste familie te laten aanwezig zijn.


Uiteraard zorgen wij ook in deze periode voor een waardige begeleiding en een afscheid op maat.

Heeft u verder nog vragen of zijn er onduidelijkheden, neem gerust contact met ons op: stefaan@uitvaartcentrumlefevre.be