sluiten

 Veelgestelde vragen

Wat gebeurt er met mijn financiële rekeningen en met die van mijn echtgeno(o)t(e), partner ?

Alle rekeningen, inclusief de gezamenlijke rekeningen, worden geblokkeerd.
U kan echter blijven beschikken over een maximum bedrag van EUR 5.000,00 tot zolang de betreffende rekeningen gedeblokkeerd zijn.
Wij adviseren de familie om na het overlijden zo snel mogelijk contact de nemen met de financiële instelling(en).

Ben ik verplicht mij naar de notaris te wenden om mijn rekeningen te deblokkeren ?

U bent niet verplicht een notaris te contacteren, tenzij bij testament of indien er bijvoorbeeld binnen de 3 jaar voorafgaand aan het overlijden een schenking heeft plaatsgevonden.

U kan zich zelf wenden naar het plaatselijk registratiekantoor ( zie verder ) om aldaar een attest van erfopvolging aan te vragen. Hiertoe dient u een origineel overlijdensattestdat u via de begrafenisondernemer wordt overhandigdén het huwelijksboekje mee te nemen.

Let wel, u krijgt het attest van erfopvolging niet onmiddellijk mee !  Het registratiekantoor zal eerst nagaan indien de overledene fiscale schulden heeft.  Vandaar dat er een periode van enkele weken kan voorbijgaan vooraleer u het attest ontvangt.

Wanneer dient de successieaangifte ingediend te worden ?

Deze dient u uiterlijk 4 maanden na het overlijden in te dienen.  Ook hiervoor bent u niet verplicht om een notaris te contacteren (tenzij bijvoorbeeld bij testament, recente schenkingen, e.d.).
Indien gewenst, kan u beroep doen op een fiscalist, een financieel raadgever, …

Waar en hoe kan ik een attest van erfopvolging bekomen ?

Vanaf 01.04.2014 kan u zich hiervoor wenden tot de volgende registratiekantoren :

voor Waregem, Desselgem, Beveren-Leie, Sint-Eloois-Vijve, Wielsbeke, Dentergem en al hun deelgemeenten

  • Registratiekantoor Izegem, Kasteelstraat 19 te 8870 Izegem (Tel. 0257/567.90)


voor Anzegem en deelgemeenten

  • Registratiekantoor Kortrijk III, Hovenierstraat 31 te 8500 Kortrijk (Tel. 0257/802.60)


Bij de aanvraag dient u het huwelijksboekje (of een attest van het stadhuis met identiteit van de erfgenamen) samen met een overlijdensuittreksel mee te nemen.
U kan zich elke weekdag aanbieden, telkens tussen 9 uur en 11.30 uur.

naar het overzicht van de veelgestelde vragen

Antwoord niet gevonden?