sluiten

 Veelgestelde vragen

Wat doen bij overlijden ?

Elk overlijden dient eerst vastgesteld te worden door een (huis)arts die daarbij de nodige documenten invult voor de officiële aangifte. Pas daarna kunnen wij onze dienstverlening starten (24/24u. – 7/7d.).
Wij zorgen voor de melding aan de burgerlijke stand in uw gemeente.
Samen met u bespreken we wat er allemaal moet gebeuren en wanneer dit moet.

Wat legt u best reeds klaar ?

  • Kledij voor de opbaring van de overledene
  • Indien mogelijk: een (recente) foto van de overledene
  • Het overlijdensattest dat door de arts werd ingevuld (thuisoverlijden)
  • Identiteitskaart en rijbewijs van de overledene
  • Huwelijksboekje
  • Eventuele parkeerkaart (personen met een handicap)
  • Indien bestaand: akte van wilsbeschikking
  • Uitvaartwensen

Vergeet niet om eventueel de werkgever van de overledene te verwittigen. Via de kruispuntbank worden een aantal instanties automatisch ingelicht na de aangifte bij het gemeentebestuur: mutualiteit, pensioendiensten, enz.
U dient zelf de bank(en) en de verzekeringsmaatschappij(en) op de hoogte te brengen

Kan ik dag en nacht terecht bij Uitvaartcentrum Lefèvre ?

Jazeker, u kan ons 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 bereiken voor het melden van een overlijden.
Bij een thuisoverlijden zullen wij zo vlot mogelijk ter plaatse komen.
Indien uw familielid overlijdt in een zieken- of rusthuis, dienen wij eerst te wachten op instructies van de instelling vooraleer we de overbrenging kunnen organiseren.

Wanneer kan de begrafenisondernemer het lichaam overbrengen ?

Elk overlijden dient eerst vastgesteld te worden door een (huis)arts die daarbij de nodige documenten invult voor de officiële aangifte.
Pas daarna kunnen wij onze dienstverlening starten.

Met welk type wagen gebeurt de overbrenging naar het funerarium ?

Uitvaartcentrum Lefèvre gebruikt steeds haar anonieme en dus discrete overbrengauto om overledenen naar het uitvaartcentrum te verplaatsen.
Deze wagen is uitgerust met alle faciliteiten om het lichaam respectvol over te brengen.

Zijn er nog personen, instanties die ik moet verwittigen na het overlijden ?

U dient in elk geval zelf de werkgever van de overledene maar ook de financiële instelling(en) en de verzekeringsmakelaar(s) op de hoogte te brengen.
Via de kruispuntbank worden een aantal instanties na aangifte overlijden automatisch verwittigd, zoals de pensioendiensten en de mutualiteit.

naar het overzicht van de veelgestelde vragen

Antwoord niet gevonden?